Coaching

COACHING OCH VÄGLEDNING

Via personliga samtal eller mejl coachar jag dig i hur du kan hantera din destruktiva relation med din partner, familjemedlem, kompis, chef, kollega eller någon du umgås med privat eller på jobbet. Du får stöd, pepp, rådgivning, vägledning, information och inspiration för att kunna ändra din jobbiga och påfrestande livssituation med narcissister och toxiska människor du har runt dig. I min coaching utgår jag från din situation här och nu, så att vi tillsammans kan förbättra din framtid på kort och lång sikt. Det finns även möjlighet att beställa ett presentkort och ge bort coachingtillfällen som gåva till någon du bryr dig om.

KONTAKTA MIG NÄR DU BEHÖVER:


 • Förståelse för att du är utsatt för psykisk/narcissistisk misshandel.
 • Stöd i att hantera narcissistens manipulationer och lögner
 • Stöd och pepp i att bryta den destruktiva relationen (i privatlivet och på jobbet)
 • Stöd i att bryta mönster: grubblerier, beroende, medberoende, traumabindning.
 • Ett bollplank som du kan bolla med och ställa frågor till.
 • Hjälp i att få grepp om verkligheten och reda ut tankarna i det kaos du befinner dig i.
 • Stöd i att hantera eftervåldet.
 • Läkning från misshandeln och mentala strategier framåt.
 • Stöd i att som medarbetare hantera en toxisk chef.

  JAG STÖTTAR INOM BLAND ANNAT:


  • Narcissistisk/psykisk misshandel
  • Eftervåld
  • Traumabindning
  • Ghosting/Silent treatment
  • Gaslighting
  • Normaliseringsprocess
  • Triangulering
  • Gränssättning
  • Noll kontakt
  • Att bryta en destruktiv relation
  • Att skapa en hälsosam relation till sig själv
  • Hantering av toxiska människor som man inte kan bryta med utan måste ha i sin närhet (familjemedlem, chef, kollega etc.)

   COCHING MED MIG PASSAR DIG SOM: 


   • Lever i en destruktiv relation.
   • Levt i en destruktiv relation, men har svårt att komma vidare.
   • Har blivit beroende, medberoende och/eller traumabunden.
   • Har/har haft en partner, familjemedlem, någon i vänskapskretsen, kollega eller chef som du är/blivit mentalt nedbruten eller psykiskt misshandlad av.
   • Är kvinna eller man som är/har varit i en destruktiv hetero- eller homorelation.
   • Är anhörig, vän eller chef till någon som är drabbad av psykisk misshandel.

    COACHING VIA PERSONLIGA DISTANSSAMTAL


    Samtalet/samtalen sker på distans via Teams, Whereby, WhatsApp eller telefon, i första hand tidig morgon, på kvällen eller på helgerna.


    Under mötet berättar du mer om dig, dina problem, utmaningar och funderingar. Jag ställer frågor om din situation och stöttar dig i det du behöver. 

    20 MINUTERS PROVA PÅ-SAMTAL

    Här får du möjlighet att ställa frågor till mig så att du får en uppfattning om jag kan bistå med relevant stöd och det du önskar att få ut av samtalen. Vi pratar också om dina önskemål och behov, vilket ger mig en överblick över din situation. Observera att prova på-samtalet inte är ett coachande samtal, utan syftar till att prata igenom dina funderingar och lära känna varandra bättre.


    Efter prova på-samtalet kan du bestämma dig om du vill boka in fler samtal med mig. Bokar du därefter in ett paket på minst tre samtal, kommer avgiften för prova på-samtalet att räknas av.


    Prova på-samtalet kan bara utnyttjas en gång per kund.

    VID BOKNING AV MINST TRE SAMTAL

    Om du vill och önskar det, kan vi tillsammans titta på ditt nuläge och gå igenom ditt önskeläge. Vi pratar då strukturerat om:

    • Vad som behövs för att du ska uppnå dina mål
    • Vilka mentala, känslomässiga och praktiska hinder som finns
    • Hur dina hinder kan övervinnas och lösas
    • Hur du kan tänka och agera för att uppnå ditt önskade läge.


    Du får även en handlingsplan att fylla i så att du kan hjälpa dig själv att uppnå uppsatta mål. Du fyller i handlingsplanen bara om du önskar så och om du vill arbeta strukturerat med samtalen. Att fylla i handlingsplanen är inget krav eller tvång, du gör det bara om du själv vill.


    Meddela mig i samband med bokningen om det strukturerade arbetssättet är något du är intresserad av.

    VID BOKNING AV MINST FEM SAMTAL

    Utöver ett strukturerat upplägg (se ovan), ingår även en kostnadsfri uppföljning när du bokar in minst fem samtal. Uppföljningen består av tre avstämningar på 15 minuter vardera. Vi kommer överens om när uppföljningen sker, men inom en rimlig tid efter avslutad coaching. Till exempel kan vi gå igenom din handlingsplan och/eller kolla av läget för att fånga upp eventuella behov.


    Meddela mig i samband med bokningen om det strukturerade arbetssättet är något du är intresserad av.

    PRISER PERSONLIGA DISTANSSAMTAL

    Priserna är inklusive moms. Förskottsbetalning av hela summan till Swish eller bankgiro. Du kan även köpa ett presentkort på valfritt belopp och ge bort som gåva.


    Enskilda samtal – enstaka

    • Prova på-samtal 20 min: 280 SEK
    • 1 samtal á 30 min: 700 SEK
    • 1 samtal á 60 min: 1 100 SEK


    Enskilda samtal – paket

    • 3 samtal á 60 min: 3 000 SEK (1 000 SEK per tillfälle)
    • 5 samtal á 60 min: 4 750 SEK (950 SEK per tillfälle)
    • 7 samtal á 60 min: 6 300 SEK (900 SEK per tillfälle)
    • 10 samtal á 60 min: 8 000 SEK (800 SEK per tillfälle)


    Samtal tillsammans med anhörig eller vän, som t.ex. medlyssnare

    (OBS! Detta är EJ samtal tillsammans med den narcissistiska personen.)

    • 1 samtal á 60 min: 1 400 SEK
    • 3 samtal á 60 min: 3 900 SEK (1 300 SEK per tillfälle)

    COACHING VIA MEJL


    Att bli coachad i mejlformat passar dig som föredrar att uttrycka dig via skrift, känner att du har svårt att fokusera eller är för trött mentalt för att orka prata i telefon. Fördelen med den här coachingen är att du kommer ha tillgång till mina svar för alltid, vilket gör att du kan gå tillbaka till mejlen och läsa igenom när det finns behov. 


    Coaching via mejl kan kombineras med personliga distanssamtal.

    HUR FUNKAR DET?

    Jag skickar dig ett frågebatteri gällande din situation och dina problem som du besvarar. Baserat på hur du svarar får du ett cochande, rådgivande och utförligt svar inom fem arbetsdagar. Det räknas som ett mejl. Önskar du ställa följdfrågor, skickar du ytterligare ett mejl och får ett svar tillbaka. Det räknas som två mejl. Behöver du ännu mer svar på dina frågor, skickar du mig ett tredje mejl och får ett tredje svar tillbaka. För varje mejl du skickar, skickas alltså ett mejl tillbaka. 


    Om du vill bolla meddelanden från den destruktiva personen, går det bra att skicka dessa till mig, förutsatt att hens namn och kontaktuppgifter är dolda.

    PRISER MEJLCOACHING

    Priserna är inklusive moms. Förskottsbetalning av hela summan till Swish eller bankgiro. Du kan även köpa ett presentkort på valfritt belopp och ge bort som gåva.


    • Ett mejl från dig och ett svar från mig: 450 SEK

    • Två mejl från dig och två svar från mig: 800 SEK

    • Tre mejl från dig och tre svar från mig: 1 000 SEK

    SAGT OM COACHINGEN


    I min destruktiva relation hade jag bra stöd från mina närmsta vänner. De förstod, men hade inte samma relationserfarenhet som jag. Varför lämnar du inte hen bara? Det var befriande att tala med Martina, som också levt i en destruktiv relation. Martina är en god lyssnare och ger bra stöd och råd. Hon förstår vad du går igenom och varför det är så svårt att lämna relationen. Till slut var det i samtal med Martina som poletten trillade ner för mig.


    – Sagt om coachingen

     Du ger mig hopp om en ljusare framtid där jag kan hitta tillbaka till mig själv. Kände direkt i samtalet med dig att det äntligen var någon som förstod mig, du förstår även när jag inte är tillräckligt stark att stå emot honom. Jag läste din bok som gav mig mer förståelse för vad jag går igenom att det är en lång process men det går att ta sig igenom det. Du inspirerar mig varje dag även de tunga dagar, tack vare dig och boken ”Genomskåda narcissisten” så lär jag mig att värdera mig själv mer och låta det ta tid att läka.


     – Sagt om coachingen

      Vill bara säga Tack för att du skrev boken om dig och Adam! Tack även för samtalet med dig! Både boken och samtalet var och är viktiga i min process att förstå varför jag har haft det så jobbigt i så många år.


      – Sagt om coachingen

       PRAKTISK INFO


       Du kan boka in mig för samtal om du har svårt att hitta en lämplig terapeut inom till exempel vården eller psykiatrin. Jag har både egna erfarenheter och teoretiska kunskaper inom narcissistisk/psykisk misshandel och våld i nära relationer. Jag kan också vara ett komplement i din pågående terapi.

       • Jag arbetar under tystnadsplikt.
       • Förskottsbetalning till Swish eller bankgiro i samband med bokning för att säkra sin bokning.
       • Jag tar emot bokningar tidiga morgonar, kvällar och helger.
       • Ombokning senare än 24 timmar innan inbokat möte debiteras fullt pris. Vid uppvisande av läkarintyg kan ombokningen ske senare än 24 timmar innan inbokat möte.
       • Samtalet/samtalen är bindande efter genomfört köp och/eller påbörjad samtalsperiod. Återbetalning sker inte vid oanvända samtalstimmar, vid avbokning eller vid uteblivande.
       • Jag är ett stöd för dig och vill att din situation utvecklas åt rätt håll. Som min klient är du alltid ansvarig för dina val, beslut och handlingar efter vårt/våra samtal. Jag fungerar endast som ett aktivt stöd på vägen och kan aldrig presentera en färdig lösning eller ställas till svars om utvecklingen av din situationen inte sker utifrån dina personliga önskemål.
       • Jag har F-skatt.

       INTRESSEANMÄLAN

       Att ställa frågor eller göra en intresseanmälan är inte bindande. Fyll i formuläret för att komma i kontakt med mig – det är helt kostnadsfritt!

        
        
        
        
       20 min prova på-samtal: 280 SEK
       1 samtal á 30 min: 700 SEK
       1 samtal á 60 min: 1 100 SEK
       3 samtal á 60 min: 3 000 SEK
       5 samtal á 60 min: 4 750 SEK.
       7 samtal á 60 min: 6 300 SEK.
       10 samtal á 60 min: 8 000 SEK.
        
       1 samtal á 60 min: 1 400 SEK.
       3 samtal á 60 min: 3 900 SEK.
        
       Telefon
       Teams
       Facetime
       Whereby
       Annat
        
        
       1 mejl + 1 svar: 450 SEK
       2 mejl + 2 svar: 800 SEK
       3 mejl + 3 svar: 1 000 SEK
        
        
        
       Jag samtycker och informeras om att mina personuppgifter som jag lämnar genom detta formulär inkluderat användandet av fritextfält får sparas och användas för att hantera och administrera kontakten med mig samt för att föra statistik. Mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter hittar du i länken nedan på sidan.
        
        
       unsplash