Coaching

Coaching och vägledning

inom privata och/eller professionella destruktiva relationer

Kontakta mig när du behöver:


 • Förståelse för att du är utsatt för psykisk/narcissistisk misshandel.
 • Stöd i att hantera narcissistens manipulationer och lögner.
 • Stöd i att bryta den destruktiva relationen (i ditt privatliv och på jobbet)
 • Stöd i att bryta mönster: relationsmissbruk, beroende, medberoende, traumabindning.
 • Stöd i att hantera eftervåldet.
 • Läkning från misshandeln och mentala strategier framåt.
 • Stöd i att som medarbetare hantera en toxisk chef. 


Jag coachar via:


PERSONLIGA SAMTAL

MEJL

LIVECHATT

Jag stöttar inom bland annat:


 • Narcissistisk/psykisk misshandel
 • Eftervåld
 • Traumabindning
 • Ghosting/Silent treatment
 • Gaslighting
 • Normaliseringsprocess
 • Triangulering
 • Gränssättning
 • Noll kontakt
 • Att bryta en destruktiv relation
 • Att skapa en hälsosam relation till dig själv
 • Hantering av toxiska människor som du inte kan bryta med utan måste ha i din närhet (din familjemedlem, din chef, dina kollegor etc.)

PERSONLIGA SAMTAL

Muntliga distanssamtal Samtalet/samtalen sker på distans via Teams, Whereby, WhatsApp eller telefon, i första hand tidiga morgonar, kvällar och helger.


För mer praktisk info klicka här.


20 minuters prova på-samtal


Här får du möjlighet att ställa frågor till mig så att du får en uppfattning om jag kan bistå med relevant stöd och det du önskar att få ut av samtalen. Vi pratar också om dina önskemål och behov, vilket ger mig en överblick över din situation. Observera att prova på-samtalet inte är ett coachande samtal, utan syftar till att prata igenom dina funderingar och lära känna varandra bättre.


Efter prova på-samtalet kan du bestämma dig om du vill boka in fler samtal med mig. Bokar du därefter in ett paket på minst tre samtal, kommer avgiften för prova på-samtalet att räknas av.


Prova på-samtalet kan bara utnyttjas en gång per kund. 


För dig som bokar in minst tre samtal


Om du vill och önskar det, kan vi tillsammans titta på ditt nuläge och gå igenom ditt önskeläge. Vi pratar då strukturerat om:

 • Vad som behövs för att du ska uppnå dina mål
 • Vilka mentala, känslomässiga och praktiska hinder som finns
 • Hur dina hinder kan övervinnas och lösas
 • Hur du kan tänka och agera för att uppnå ditt önskade läge.


Du får även en handlingsplan att fylla i så att du kan hjälpa dig själv att uppnå uppsatta mål. Du fyller i handlingsplanen bara om du önskar så och om du vill arbeta strukturerat med samtalen. Att fylla i handlingsplanen är inget krav eller tvång, du gör det bara om du själv vill.


Meddela mig i samband med bokningen om det strukturerade arbetssättet är något du är intresserad av.


För dig som bokar in minst fem samtal


Utöver ett strukturerat upplägg (se ovan), ingår även en kostnadsfri uppföljning när du bokar in minst fem samtal. Uppföljningen består av tre avstämningar på 15 minuter vardera. Vi kommer överens om när uppföljningen sker, men inom en rimlig tid efter avslutad coaching. Till exempel kan vi gå igenom din handlingsplan och/eller kolla av läget för att fånga upp eventuella behov. 


Meddela mig i samband med bokningen om det strukturerade arbetssättet är något du är intresserad av.

Priser


Priserna är inklusive moms. Förskottsbetalning av hela summan.


Enskilda samtal  – enstaka


Prova på-samtal 20 min: 280 SEK


1 samtal á 30 min: 700 SEK


1 samtal á 60 min: 1 300 SEKEnskilda samtal – paket


3 samtal á 60 min: 3 300 SEK

(1 100 SEK per tillfälle)


5 samtal á 60 min: 5 000 SEK

(1 000 SEK per tillfälle)


7 samtal á 60 min: 6 500 SEK

(928 SEK per tillfälle)
Samtal tillsammans med anhörig eller vän, som t.ex. medlyssnare

(OBS! Detta är EJ parterapi)


1 samtal á 60 min: 1 700 SEK


3 samtal á 60 min: 4 500 SEK

(1 500 SEK per tillfälle)

I min destruktiva relation hade jag bra stöd från mina närmsta vänner. De förstod, men hade inte samma relationserfarenhet som jag. Varför lämnar du inte hen bara? Det var befriande att tala med Martina, som också levt i en destruktiv relation. Martina är en god lyssnare och ger bra stöd och råd. Hon förstår vad du går igenom och varför det är så svårt att lämna relationen. Till slut var det i samtal med Martina som poletten trillade ner för mig.


– Sagt om coachingen 


SKRIFTLIG COACHING

Mejlkonversation


Passar dig som föredrar att uttrycka dig via skrift.


Du skickar ett mejl på max 2000 ord/mejl (cirka 3 A4 sidor) med situationsbeskrivning, problemformulering och frågor.


Om du vill bolla meddelanden från den destruktiva personen, går det bra att skicka dessa till mig, förutsatt att hens namn och kontaktuppgifter är dolda.


När jag läst ditt mejl återkopplar jag genom att mejla tillbaka ett coachande och rådgivande svar inom 48 timmar. För varje mejl du skickar, skickas alltså ett mejl tillbaka.


Den skriftliga coachingen kan kombineras med muntlig coaching.


För praktisk info klicka här.

Priser


Priserna är inklusive moms. Förskottsbetalning av hela summan.


1 mejl + 1 svar: 450 SEK


2 mejl + 2 svar: 800 SEK


3 mejl + 3 svar: 1 000 SEK

Du ger mig hopp om en ljusare framtid där jag kan hitta tillbaka till mig själv. Kände direkt i samtalet med dig att det äntligen var någon som förstod mig, du förstår även när jag inte är tillräckligt stark att stå emot honom.

Jag läste din bok som gav mig mer förståelse för vad jag går igenom att det är en lång process men det går att ta sig igenom det. Du inspirerar mig varje dag även de tunga dagar, tack vare dig och boken ”Genomskåda narcissisten” så lär jag mig att värdera mig själv mer och låta det ta tid att läka.


– Sagt om coachingen 


SKRIFTLIG COACHING

Live chatt


Passar vid enstaka och konkreta frågor.


Chattcoachingen kan kombineras med muntlig coaching.


För praktisk info klicka här.

Priser


Priserna är inklusive moms. Förskottsbetalning av hela summan.


15 min chatt: 400 SEK


30 min chatt: 700 SEK

Vill bara säga Tack för att du skrev boken om dig och Adam! Tack även för samtalet med dig! Både boken och samtalet var och är viktiga i min process att förstå varför jag har haft det så jobbigt i så många år.


– Sagt om coachingen 


Du är inte ensam!

Prata med mig om din destruktiva relation

Jag coachar dig som behöver guidning, kunskap och hjälp i hur du hanterar en narcissist, hur du bryter en destruktiv relation och hur du går vidare. Om du har ett behov av att ventilera, ställa frågor, få stöd och ha någon som lyssnar och vägleder, kan du boka in mig för ett snack.


I min coaching utgår jag från din situation här och nu, så att vi tillsammans kan förbättra din framtid på kort och lång sikt.


Har du varit utsatt för psykisk misshandel och/eller är/har varit i en relation med en narcissist, kommer jag förstå dig eftersom jag har erfarenheter av just detta.


Jag rekommenderar professionell samtalsterapi i första hand. Tyvärr saknar många legitimerade terapeuter/psykologer kunskap om och verktyg för hur man specifikt hanterar och behandlar psykisk/narcissistisk misshandel, eftersom detta inte lärs ut inom svensk psykologiutbildning. Sällan har dessa yrkesroller självupplevda erfarenheter av narcissistisk misshandel, vilket gör att deras behandling också därför är bristfällig.


Du kan boka in mig för samtal om du har svårt att hitta en lämplig terapeut inom till exempel vården eller psykiatrin. Jag har både egna erfarenheter och teoretiska kunskaper inom narcissistisk misshandel. Jag kan också vara ett komplement i din pågående terapi.

Vägledning med mig passar dig som:

 • lever i en destruktiv relation.
 • levt i en destruktiv relation, men har svårt att komma vidare.
 • har blivit beroende, medberoende och/eller traumabunden.
 • har/har haft en partner, familjemedlem, någon i vänskapskretsen, kollega eller chef som du är/blivit psykiskt misshandlad av.
 • är kvinna eller man som är/har varit i en destruktiv hetero- eller homorelation. 
 • är anhörig, vän eller chef till någon som är drabbad av psykisk misshandel.

Praktisk info

 • Jag arbetar under tystnadsplikt.
 • Förskottsbetalning till Swish eller bankgiro i samband med bokning för att säkra sin bokning.
 • Jag tar emot bokningar tidiga morgonar, kvällar och helger.
 • Ombokning senare än 24 timmar innan inbokat möte debiteras fullt pris. Vid uppvisande av läkarintyg kan ombokningen ske senare än 24 timmar innan inbokat möte.
 • Samtalet/samtalen är bindande efter genomfört köp och/eller påbörjad samtalsperiod. Återbetalning sker inte vid oanvända samtalstimmar, vid avbokning eller vid uteblivande.
 • Jag har F-skatt.
unsplash