Behandling av personuppgifter

BEHANDLIG AV PERSONUPPGIFTER

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

RIKTLINJER


 Personuppgiftsbehandlingen lever upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet. Detta innebär att företaget Martina Skowronska inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att personuppgifterna om dig raderas när de inte längre behövs eller när du begär detta.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER


 De personuppgifter jag samlar in gör jag för att erbjuda en tjänst. Du behöver lämna samtycke för att jag ska kunna samla in dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

BEHANDLING AV INSAMLADE PERSONUPPGIFTER


 Personuppgifter som samlats in läggs in i en lista. Uppgifterna använder jag i statistiksyfte för att styrka att coachingen/bokbeställningen ägt rum enligt vad som varit överenskommet med mig och klienten samt för eventuell framtida marknadsföring (elektroniska utskick).

PERSONUPPGIFTERNA FÖR COACHING BESTÅR AV:

 • klientens för- och efternamn
 • mejladress
 • eventuellt telefonnummer
 • eventuell gatuadress
 • antal timmar coachingen har varit
 • hur coachingen har skett (via vilken kanal)
 • datum för coachingen.

PERSONUPPGIFTERNA FÖR FÖRETAGSTJÄNSTER BESTÅR AV:

 • klientens för- och efternamn
 • mejladress
 • telefonnummer
 • namn på företag/organisation
 • information som efterfrågas om tjänst/tjänster jag erbjuder
 • innehåll i fritextfältet.
 • datum för meddelandet.

PERSONUPPGIFTERNA FÖR BOKBESTÄLLNING BESTÅR AV:

 • klientens för- och efternamn
 • mejladress
 • personnummer/organisationsnummer
 • telefonnummer
 • leveransadress/fakturaadress
 • vilken bok som beställts och hur många exemplar.
 • datum för bokbeställningen.

LAGRINGSTID


COACHING

Inom en månad efter avslutad coaching ser jag till att följande raderas:

 • Mejlkonversationer
 • Smskonversationer
 • Eventuella minnesanteckningar. Minnesanteckningar görs för min egen skull enbart när jag coachar klienter som har uttryckt att arbeta utifrån en viss långsiktig planering och strukturerad metod. Annars för jag inga anteckningar.

Det som inte raderas (om du inte uttrycker det i skrift till hej@martinaskowronska.se) är de person- och kontaktuppgifter som står i listan över mina klinter (se avsnittet Behandling av insamlade personuppgifter). Listan används för att styrka att coachingen ägt rum enligt vad som varit överenskommet med mig och klienten samt för eventuell framtida marknadsföring (elektroniska utskick).

FÖRETAGSTJÄNSTER

I statistiksyfte raderas inte kundens namn, mejladress, telefonnummer, företagsnamn, intresseförfrågan och vad som har överenskommits vid förfrågan om respektive tjänst.

BOKBESTÄLLNING

 Inom 24 månader efter lagd bokbeställning raderas följande:

 • personnummer/organisationsnummer
 • leveransadress/fakturaadress
 • vilken bok som beställts och hur många exemplar.
 • datum för bokbeställningen.

Det som inte raderas (om du inte uttrycker det i skrift till hej@martinaskowronska.se) är kundens namn, mejladress och telefonnummer som används i statistiksyfte och för eventuell framtida marknadsföring (elektroniska utskick).