Start

SÅ HANTERAR MAN

DOLDA NARCISSISTER OCH TOXISKA CHEFER

STÖD, HJÄLP OCH KUNSKAP I HANTERINGEN AV DESTRUKTIVA MÄNNISKOR

Destruktiva människor orsakar kaos, smärta och enorma skadeverkningar för den som kommer i deras närhet. Något som jag själv har upplevt.


Jag erbjuder coaching och stöd inom destruktiva relationer och psykisk misshandel – som ju är en konsekvens av att bli utsatt för systematiskt emotionellt och dolt våld. 


Företag och organisationer kan boka in föreläsningar om toxiskt ledarskap, hur man genomskådar och hanterar dolda narcissister samt om våld i nära relationer.

BÖCKER

Författare till populärvetenskapliga självhjälpsböcker om hur man upptäcker och hanterar destruktiva personlighetstyper.


Genomskåda narcissisten – En sann historia med farliga konsekvenser (Ekerlids, 2021)


Toxiska chefer – Så hanterar du ledare som missbrukar sin makt (Ekerlids, 2023)

Arbetsgivare som värnar om personalens hälsa, skapar inte bara lojala anställda. Konsekvensen av välmående medarbetare förbättrar organisationens resultat. Arbetsgivare som däremot abdikerar från sitt ansvar gällande toxiska ledare gör både organisationen och sina medarbetare en stor otjänst.


– Martina Skowronska

Magister i retorik, författare, samtalscoach och föreläsare

MEDIA I URVAL

Nedan finns ett litet urval av intervjuer som jag gjort i media och press.

INSPIRATION

Följ @enforfattare på Instagram.