Föreläsningar

FÖRELÄSNINGAR

Företag, myndigheter, kommuner och organisationer kan anlita mig som föreläsare. Föreläsningarna hålls fysiskt på plats eller digitalt.

FÅ VERKTYG ATT GENOMSKÅDA OCH HANTERA DESTRUKTIVA MÄNNISKOR 

Jag erbjuder två föreläsningar i hur man genomskådar, hanterar och bemöter destruktiva människor i privata och professionella relationer.

GENOMSKÅDA DEN DOLDA NARCISSISTEN

Så upptäcker man narcissistens oärliga och manipulativa spel


Våld i nära relationer inbegriper inte bara fysisk misshandel. Föreläsningen ger er kunskap om hur man upptäcker ett kontrollerande och manipulativt beteende, ni får tips på hur man hanterar en narcissist och hur man bryter en destruktiv relation. Föreläsningen passar till exempel initiativet "En vecka fri från våld" för att upplysa intresserade om destruktiva relationer och dolt våld.

INNEHÅLL

 • Vad är narcissistisk misshandel?
 • Narcissistens drivkrafter, behov och förhållningssätt
 • Narcissistisk misshandelscykel
 • Narcissistens manipulationsmetoder och konsekvenser för den drabbade
 • Den drabbades försvarsmekanismer
 • Hur bryter man  en destruktiv relation?
 • Vad händer efter att en destruktiv relation tagit slut?
 • Råd och strategier till drabbade/yrkesverksamma inom våld i nära relationer

MÅLGRUPP

Föreläsningen vänder sig till företag, myndigheter, kommuner, regioner, landsting och organisationer som är intresserade av att veta mer om narcissistiskt/psykiskt våld i nära relationer, till exempel.:

 • socialtjänsten
 • socialförsäkringssystem
 • försäkringsbolag
 • brottsofferjourer, kvinno- och mansjourer
 • hälso- och sjukvård, företagshälsovården
 • psykiatri
 • psykologer, psykoterapeuter och terapeuter
 • samtals- och livsstilscoacher
 • rättsväsende: polis, kriminalvård, domstol, jurister
 • riksdags- och kommunpolitiker
 • politiskt tillsatta utredare (samt deras tjänstemän) inom våld i nära relationer
 • tjänstemän inom riksdag och regering
 • lagstiftare
 • personer som själva drabbats av psykisk/narcissistisk misshandel
 • övrigt civilsamhälle – kvinnor och män som vill lära sig mer om psykisk/narcissistisk misshandel och om hur man genomskådar dolda narcissister.

  Martina har stor kunskap och en självupplevd historia att berätta, som hon förmedlar på ett lättillgängligt sätt. Hon delar med sig av personligt och privat, vilket gör att vi som får ta del av föreläsningen förstår på djupet hur lätt det är att vem som helst kan hamna i en destruktiv och farlig relation. Det bjöds även på konkreta tips och råd på vad man kan göra om man själv är utsatt eller som anhörig.


  – Anna Fredriksson
  Samordnare mot Våld i nära relation, Norbergs kommun

   TOXISKA CHEFER

   hanterar du ledare som missbrukar sin makt


   Kombinationen hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning och dåliga resultat på medarbetarenkäterna kopplade till ledarskapet, indikerar ett starkt missnöje med närmaste chefen. Att arbeta med en toxisk chef innebär enorma skadeverkningar för medarbetare och för arbetsplatsen. Föreläsningen är till för er som vill skapa förutsättningar för medarbetare att må bra och få tips på hur man kan stänga dörrar för chefer med toxiska ledarskapstendenser.

   INNEHÅLL

   • Vad är ett toxiskt ledarskap?
   • Hur påverkar det toxiska ledarskapet organisationen och den enskilda medarbetaren?
   • Den toxiska chefens drivkrafter, inställning och tillvägagångssätt
   • Olika typer av toxiska chefer och sätt att hantera dessa
   • Så går man tillväga när det finns toxiska chefer på arbetsplatsen
   • Så undviker man att anställa toxiska personer
   • Råd och strategier - vad kan man göra som medarbetere och chef om det finns en toxisk chef i organisationen?

   MÅLGRUPP

   Målgruppen är till exempel:

   • chefer (som har en toxisk mellanchef under sig)
   • chefer (vars chefskollega är toxisk)
   • vd:ar och direktörer
   • styrelser och ledningsgrupper
   • HR-avdelningar, rekryterare, HR-konsulter, roller som arbetar med personalfrågor
   • mässor och forum för ledare, chefer och HR
   • fackförbund
   • hälso- och sjukvård, företagshälsovården
   • psykiatri
   • psykologer, psykoterapeuter och terapeuter
   • socialförsäkringssystem
   • organisationer som arbetar med arbetsmiljö
   • ledarskapskonsulter, ledarskapscoacher
   • samtals- och livsstilscoacher
   • riksdags- och kommunpolitiker
   • medarbetare.

   UTVALDA FÖRELÄSNINGSKUNDER


   Logga Norbergs kommun
   Logga Söderköpings kommun
   Logga Fagersta kommun
   Logga Naturvetarna
   Logga Karlstads kommun
   Logga Karlstads kvinnojour
   Logga Fackförbundet ST

   INTRESSEANMÄLAN

   Att ställa frågor eller göra en intresseanmälan är inte bindande. Fyll i formuläret för att komma i kontakt med mig – det är helt kostnadsfritt!

    
    
    
    
   Mer info om föreläsningen
   En offert/ett pris
   Att boka in en föreläsning
   Annat – specificeras i meddelandet nedan (t.ex. företagsrådgivning, konsultuppdrag)
    
   Föreläsning: Genomskåda den dolda narcissisten
   Föreläsning: Toxiska chefer
   En hybridföreläsning om både dolda narcissister och toxiska chefer
   En skräddarsydd föreläsning som görs utifrån era specifika behov och utmaningar
    
   Distans/online
   Fysiskt på plats
    
   Föreläsning 1 timme
   Föreläsning 1,5 timme
   Föreläsning 2 timmar
   Workshop/utbildning halvdag
   Workshop/utbildning heldag
   Annat
    
    
    
    
   Jag samtycker och informeras om att mina personuppgifter som jag lämnar genom detta formulär inkluderat användandet av fritextfält får sparas och användas för att hantera och administrera kontakten med mig samt för att föra statistik. Mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter hittar du i länken nedan på sidan.