Föreläsningar och tjänster

Föreläsningar och tjänster

För företag, myndigheter och organisationer

Kontakta mig för mer info, en offert eller en bokningförfrågan gällande de föreläsningar eller konsulttjänster jag erbjuder. Du kan även boka in mig som medverkande i debatter och panelsamtal. Jag har F-skatt.


Praktiskt om föreläsningar

Jag kan anpassa upplägget och längden på föreläsningen utifrån era specifika behov. Jag finns i Stockholmsområdet, men kan ta föreläsningsuppdrag inom hela Sverige, fysiskt och digitalt. Du kan boka mig genom att kontakta mig direkt eller boka mig via de talarförmedlingar som jag samarbetar med:

Novarum

Talking Minds

Snackare


Övriga tjänster

Du kan även anlita mig som rådgivare/coach, kommunikationskonsult eller skribent.


FÖRELÄSNING

GENOMSKÅDA DEN DOLDA NARCISSISTEN

SÅ UPPTÄCKER DU NARCISSISTENS

OÄRLIGA OCH MANIPULATIVA SPEL 

Våld i nära relationer inbegriper inte bara fysisk misshandel. Här får du lära dig mer om hur du upptäcker ett kontrollerande och manipulativt beteende, du får tips på hur man hanterar en narcissist och hur man bryter en destruktiv relation.


Föreläsningen vänder sig till bland annat företag, myndigheter och organisationer som på något sätt arbetar med drabbade av våld i nära relationer, till exempel.:


 • myndigheter, regioner, landsting och kommuner

 • socialtjänst
 • socialförsäkringssystem
 • försäkringsbolag
 • brottsofferjourer, kvinno- och mansjourer
 • hälso- och sjukvård, företagshälsovården
 • psykiatri
 • psykologer, psykoterapeuter och terapeuter

 • samtals- och livsstilscoacher
 • rättsväsende: polis, kriminalvård, domstol, jurister
 • riksdags- och kommunpolitiker
 • politiskt tillsatta utredare (samt deras tjänstemän) inom våld i nära relationer
 • tjänstemän inom riksdag och regering
 • lagstiftare
 • personer som själva drabbats av psykisk/narcissistisk misshandel
 • övrigt civilsamhälle.Föreläsningen passar bland annat initiativet "En vecka fri från våld" för att upplysa intresserade om destruktiva relationer och dolt våld.


Föreläsningen vänder sig även till alla kvinnor och män som vill lära sig mer om psykisk/narcissistisk misshandel och om hur man genomskådar dolda narcissister.FÖRELÄSNING

TOXISKA CHEFER

SÅ HANTERAR DU LEDARE SOM

MISSBRUKAR SIN MAKT 

Vad är ett toxiskt ledarskap? Vad kan man göra om man råkat ut för en destruktiv chef? Och hur påverkar det toxiska ledarskapet organisationen och den enskilda medarbetaren?


Föreläsningen riktar sig till er som vill skapa förutsättningar för medarbetare att må bra på jobbet och få tips på hur man kan stänga dörrar för chefer med toxiska ledarskapstendenser. Målgruppen för föreläsningen är till exempel:

 • chefer (som har en toxisk mellanchef under sig)
 • chefer (vars chefskollega är toxisk)
 • vd:ar och direktörer
 • styrelser och ledningsgrupper
 • rekryterare, HR-konsulter, roller som arbetar med personalfrågor
 • fackförbund
 • hälso- och sjukvård, företagshälsovården
 • psykiatri
 • psykologer, psykoterapeuter och terapeuter
 • socialförsäkringssystem
 • organisationer som arbetar med arbetsmiljö
 • ledarskapskonsulter, ledarskapscoacher
 • samtals- och livsstilscoacher
 • riksdags- och kommunpolitiker
 • medarbetare.


Föreläsningen lämpar sig bland annat för ledarskapskonferenser och arrangemang för ledare, chefer och/eller medarbetare.RÅDGIVNING/KONSULTUPPDRAG

SÅ HANTERAR DU DET

TOXISKA  LEDARSKAPET

NOLLTOLERANS MOT TOXISKA CHEFER

Är du chef eller vd till en chef med toxiska tendenser? Fungerar samarbetet relativt bra med din underchef, men du anar att personen har underställda som utsätts för dålig arbetsmiljö på grund av hens ledarskap? Är personalomsättningen och långtidssjukfrånvaron hög på den chefens avdelning? Då kan det handla om att chefen är toxisk.


Du kan anlita mig som rådgivare för att stötta dig i hur du, i din roll som chef eller vd och ni som organisation, kan hantera den toxiska chefen. Jag hjälper arbetsgivare och ledningsgrupper att ta fram åtgärder och rutiner för att få bukt med det toxiska ledarskapet. Jag sätter upp riktlinjer för att skapa förutsättningar till en bättre arbetsmiljö kopplat till ledarskapsfrågor.


Ni får även en genomgång av hur toxiska personligheter fungerar, vad som driver dem och hur deras giftiga personlighet kommer till uttryck i deras ledarskap. Ni får också veta hur ni kan hålla samtal med underchefen och hur ni undviker att felrekrytera nästa chef. 


Jag erbjuder den här tjänsten till arbetsgivare som proaktivt vill införa en nolltolerans mot toxiska chefer och arbetsgivare som misstänker att det finns en giftig ledare i organisationen just nu. Tjänsten riktar sig till ledningsgrupper, roller som har en toxisk chef under sig, personalansvariga, HR-avdelningar och rekryterare.


FÖRELÄSNING

SKRIVANDE OCH

KLARSPRÅK

SÅ GÖR DU DIG FÖRSTÅDD

OCH INKLUDERANDE

Att förstå innebörden av en text är en demokratifråga. Därför bör man sträva efter att göra sig förstådd, så att inte budskapet i det man kommunicerar går förlorat. Jag lär er skriva begripliga texter, anpassade i tonalitet till målgrupp och kanal. I utbildningen presenteras grunderna i klarspråk.


Föreläsningen vänder sig till personer som kommunicerar främst via skriven text till interna eller externa mottagare.


FÖRELÄSNING

PRESENTATIONSTEKNIK OCH KOMMUNIKATION

BLI EN TRYGG TALARE OCH

FÅNGA DIN PUBLIK

När ni i teamet vill bli bättre på att kommunicera verbalt och icke-verbalt. Ni får lära er smarta presentationsteknikknep samt hur man använder ord och kroppsspråk för att nå fram med sitt budskap.


Föreläsningen är till för alla som håller presentationer och pratar inför en fysisk och/eller digital publik.COACHING/KONSULTUPPDRAG

KOMMUNIKATIVT

LEDARSKAP

Jag stöttar dig som är chef i hur du blir en konstruktiv, inkluderande, coachande, kommunikativ, trovärdig och omtyckt ledare. I min coaching ingår även kommunikations- och presentationsteknikträning om så önskas.


KONSULTUPPDRAG

TEXTPRODUKTION OCH COPY

Om ni på din arbetsplats vill ha hjälp med att skriva artiklar, nyhetstexter, pressmeddelanden, nyhetsbrev eller blogginlägg, finns möjlighet att anlita mig som skribent, spökskrivare eller talskrivare.


Jag tar även fram redaktionellt innehåll för webb och copy, sociala medier, specifika projekt och kampanjer eller längre löpande kommunikationsuppdrag.Utvalda kunder

Norbergs kommun
Fagersta kommun
Söderköpings kommun